Zaświadczenie fitosanitarne

Zaświadczenie...

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż dla przesyłek towarów roślinnych pochodzących z Polski, przeznaczonych docelowo na eksport do państwa trzeciego dla których świadectwo fitosanitarne zostanie wystawione przez służbę ochrony roślin innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jednostki organizacyjne PIORiN mogą wydawać dokument-zaświadczenie fitosanitarne (patrz wzór). Dokument ten wydaje się na wniosek podmiotu planującego taki eksport i stanowi poświadczenie stanu zdrowotnościowego materiałów roślinnych na podstawie: kontroli i badań przeprowadzonych uprzednio przez Inspekcję w miejscu produkcji lub składowania w trakcie rutynowych czynności oraz kontroli i badań przeprowadzonych na zlecenie w związku ze złożonym wnioskiem. Analogicznie, dokument taki może zostać wystawiony przez służbę ochrony roślin innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej i może zostać zastosowany przy certyfikacji eksportu. Informacje zawarte w dokumencie są następnie wykorzystywane przez służbę ochrony roślin innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej podczas podejmowania decyzji o możliwości wystawienia świadectwa fitosanitarnego.

 

Treść i zastosowanie dokumentu zatwierdzono w dniu 15 maja 2007 r. w czasie spotkania Głównych Inspektorów państw członkowskich Unii Europejskiej. Tym samym, wydawany dokument ma zastosowanie jedynie wewnątrz Unii Europejskiej i nie może być kierowany do służb fitosanitarnych państw trzecich.

Pliki do pobrania

Wzór zaświadczenia fitosanitarnego