ISTA

Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (International Seed Testing Association). Organizacja której siedziba znajduje się w Bassersdorf w Szwajcarii została powołana do życia w 1924 roku, a Rzeczpospolita Polska jest jednym z 26 krajów założycielskich. Celem ISTA jest opracowywanie jednolitych procedur w zakresie pobierania prób i badania materiału siewnego, które uzgadniane są na szczeblu międzynarodowym, ale również rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nasiennictwa przekazywanej na szkoleniach, seminariach i corocznych spotkaniach. Obecnie ISTA skupia laboratoria członkowskie z ponad 70 krajów.
Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. stanowi, iż pobieranie prób oraz ocenę laboratoryjną materiału siewnego wykonuje się zgodnie z metodyką ISTA. Obecnie dwa laboratoria urzędowe PIORIN – Laboratorium Oceny Nasion Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu i Warszawie posiadają akredytację ISTA. Akredytacja jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji tych laboratoriów w zakresie oceny laboratoryjnej materiału siewnego.
Akredytacja ISTA uprawnia do wystawiania międzynarodowych świadectw jakości materiału siewnego – ISTA „orange”, które zezwala na międzynarodowy obrót materiałem siewnym, w tym eksport do państw trzecich.

 

Poniżej znajdą państwo angielską wersję językową opracowanego przez ISTA Protokołu zatwierdzania urządzeń do automatycznego pobierania prób nasion:

(Protocol for the approval of automatic seed samplers)

http://seedtest.org/en/documents-_content---1--1039.html