Informacje dla dostawców

Dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego.

1) W celu zgłoszenia się do "Wykazu dostawców ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego" dostawca wypełnia i wysyła na adres Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa)


2) Na podstawie wypełnionego formularza dostawca jest umieszczany w wykazie publikowanym na stronie internetowej piorin.gov.pl


3) Do wypełnionego formularza należy dołączyć kopię aktualnego certyfikatu zgodności wraz z załącznikiem!

4) O zmianach w dostępności produktów dostawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa!