18 Kwiecień 2014

Informacje podstawowe


Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej na zasadach równości, jednakowych praw i obowiązków pozwala polskim producentom rolnym oraz handlowcom na swobodny obrót materiałem roślinnym w obrębie wszystkich krajów rozszerzonej Wspólnoty.
Więcej
18 Kwiecień 2014

Ziemniaki towarowe


Wymagania dla ziemniaków innych niż sadzeniaki
Więcej
18 Kwiecień 2014

Sadzeniaki ziemniaka


Wpis do rejestru przedsiębiorców Obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców podlegają podmioty, które uprawiają, magazynują, pakują, sortują, wprowadzają lub przemieszczają sadzeniaki ziemniaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Więcej
18 Kwiecień 2014

Przemieszczanie ziemniaków


Przemieszczanie ziemniaków wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Więcej
18 Kwiecień 2014

Wymagania specjalne


Zgodnie z założeniami systemu kontroli zdrowotności ziemniaków, które są przedmiotem obrotu w obrębie Unii Europejskiej w tym w Polsce, wymagane jest przestrzeganie przez Państwa Członkowskie jednolitych, ustalonych przepisami, wymagań.
Więcej
18 Kwiecień 2014

Odmiany niezarejestrowane


Informacje na temat uprawy ziemniaków odmian niezarejestrowanych
Więcej