Asystent w Pracowni Oceny Nasion - WIORiN

 
 
Platforma e-Usług
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Asystent w Pracowni Oceny Nasion
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-01-28
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaAsystent
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr  41171 z dnia 18 stycznia 2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa                       poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystent w Pracowni Oceny Nasion

Laboratorium Wojewódzkiego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole,
 • Pracownia Oceny Nasion - Laboratorium Wojewódzkie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, ul. Wrocławska 172

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
   

Zadania w laboratorium - 80% czasu pracy, zadania administracyjno-biurowe - 20% czasu pracy (praca przy komputerze poniżej 4 h dziennie). Praca w terenie. Kontakt z odczynnikami chemicznymi, dezynfektantami oraz zaprawami nasiennymi. Narażenie na zapylenie i czynniki alergiczne. Użytkowanie sprzętu laboratoryjnego (binokular wagi, termostaty). Wysiłek fizyczny związany np. z przenoszeniem próbek Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją. Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych, Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd. Pracownia Oceny Nasion  znajduje się na parterze.

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. wykonywanie analiz czystości próbek nasion, z zastosowaniem metodyki ISTA,
 2. przygotowywanie podłoży do badań laboratoryjnych, wysiewanie nasion,
 3. wdrażanie nowych metod badawczych oraz podnoszenie kwalifikacji z zakresu nasiennictwa,
 4. przygotowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wykonywanych badań,
 5. obsługa badanych próbek w Zintegrowanym Systemie Informatycznym PIORiN.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa oraz aktów wykonawczych do ustaw,
 • znajomość przepisów KPA,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość procedur i metodyk badawczych dotyczących badania nasion,
 • umiejętność obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • samodzielność,
 • systematyczność,
 • dokładność, precyzyjność,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe chemiczne, biologiczne,  rolnicze lub pokrewne,
 • znajomość systemów zarządzania jakością w laboratoriach badawczych.

 

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kserokopia prawa jazdy kategorii B,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych      do celów naboru,

Termin składania dokumentów:

28.01.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór     na stanowisko Asystenta w Pracowni Oceny Nasion Laboratorium Wojewódzkiego”

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne  lub w e-mailem.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole.

Kontakt do Inspektora Ochrona Danych: in-opole[at]piorn[dot]gov[dot]pl">

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 
Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy         od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane            z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu  -  ogłoszenie nr 41171 z 18 stycznia 2019 roku.

 

 

W dniu 6 lutego 2019 roku przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne
z kandydatami na stanowisko  Asystenta w Pracowni Oceny Nasion Laboratorium Wojewódzkiego  w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.

 

Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony kandydat na stanowisko  Asystenta w Pracowni Oceny Nasion Laboratorium Wojewódzkiego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu:

 

Pani Ewelina Matysiak, zam. Opole.

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 155

Data wytworzenia: 2019-01-18 08:17:46
Data publikacji: 2019-01-18 08:17:52
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 15:29:05

Historia zmian artykułu:
2019-02-11 15:29:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz, wyniki
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.