Nabór na stanowisko Asystenta ds. entomologii i nematologii w Laboratorium Wojewódzkim - WIORiN

 
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Nabór na stanowisko Asystenta ds. entomologii i nematologii w Laboratorium Wojewódzkim
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-08-01
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaAsystent ds. entomologii i nematologii
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 1823

Data ukazania się ogłoszenia: 22 lipca 2016 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystent ds. entomologii i nematologii

w Laboratorium Wojewódzkim

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole,
 • Laboratorium Wojewódzkie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, ul. Wrocławska 172

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin w celu wykrycia i identyfikacji nicieni, owadów, roztoczy, nasion chwastów i roślin pasożytniczych
 2. Opracowanie wyników analiz i sporządzanie pełnej dokumentacji badań
 3. Sporządzanie zapotrzebowania na odczynniki, materiały i sprzęt niezbędny do zachowania płynności badań w pracowni
 4. Przygotowywanie buforów i podłoży do badań laboratoryjnych, prowadzenie ewidencji odczynników chemicznych
 5. Przygotowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wykonywanych badań
 6. Obsługa badanych próbek w Zintegrowanym Systemie Informatycznym PIORiN
 7. Obsługa, utrzymanie w czystości oraz nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym w pracowni

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Zadania w laboratorium - 80% czasu pracy, zadania administracyjno-biurowa - 20% czasu pracy, kontakt z odczynnikami chemicznymi, użytkowanie sprzętu laboratoryjnego (mikroskop, i in.), podczas pracy laboratoryjnej występuje częsty kontakt z wodą, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd. Laboratorium znajduje się na parterze. Drzwi do laboratorium wyposażone są w samozamykacze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość przepisów KPA,
 • znajomość podstaw entomologii i nematologii,
 • znajomość procedur i metodyk badawczych dotyczących różnorodnych organizmów,
 • umiejętność zastosowania metodyk w zależności od występujących organizmów,
 • umiejętność oznaczania owadów rzadko występujących,
 • umiejętność obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego,
 • podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, orientacja w pracy z odczynnikami chemicznymi,
 • zdolności manualne w pracy analitycznej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • samodzielność,
 • systematyczność, dokładność, precyzyjność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe biologiczne, rolnicze lub pokrewne,
 • staż pracy w laboratorium – minimum 1 rok,
 • znajomość systemów zarządzania jakością w laboratoriach badawczych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (znajomość terminologii specjalistycznej z zakresu entomologii i nematologii)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku,
  gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

01.08.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór  na stanowisko Asystenta ds. entomologii”

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto zasadnicze: 2.000,00 zł + dodatek  za staż pracy.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), każdy z kandydatów ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 

Wyniki naboru

W dniu  08.08.2016 r.   przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko  Asystenta ds. entomologii i nematologii w Laboratorium Wojewódzkim, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.

 

Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony kandydat na stanowisko  Asystenta ds. entomologii i nematologii w Laboratorium Wojewódzkim, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu:

 

Pani Magdalena Goluch, zam. Łambinowice

Wytworzył(a): Katarzyna Magosz
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 1046

Data wytworzenia: 2016-07-21 15:17:45
Data publikacji: 2016-07-22 08:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Woźniak Kamil
Data ostatniej zmiany: 2016-08-24 10:35:58
Zarchiwizowano: 2016-08-24 00:00:00

Historia zmian artykułu:
2016-08-24 10:35:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Zakończenie publikacji
2016-08-09 14:32:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Publikacja wyników
2016-07-22 07:47:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawa nr

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.