Nabór na stanowisko Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale w Namysłowie - WIORiN

 
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Nabór na stanowisko Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale w Namysłowie
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-08-01
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor ds. fitosanitarnych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 1816

Data ukazania się ogłoszenia: 22 lipca 2016 r.

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Inspektor ds. fitosanitarnych

w Oddziale w Namysłowie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

 • Namysłów,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Oddział
  w Namysłowie, ul. Dubois 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów i dokonywanie oceny stanu zagrożenia w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych,
 2. Pobieranie prób do badań laboratoryjnych oraz badanie makroskopowe roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych,
 3. Przeprowadzanie kontroli podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców,
 4. Przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców i prowadzenie tego rejestru,
 5. Przeprowadzanie kontroli zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

praca w siedzibie Oddziału oraz na terenie powiatu namysłowskiego (wyjazdy, często niekorzystne warunki atmosferyczne), prowadzenie samochodu służbowego, kontrole wykonywane na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp., występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). stres związany z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, zagrożenie naciskami grup przestępczych,Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca przy monitorze ekranowym minimum 4 godziny dziennie, kserokopiarka, fax.

W siedzibie Oddziału występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, brak windy).

Dojazd na miejsce kontroli samochodem służbowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin i aktów wykonawczych do ustaw,
 • znajomość KPA,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • staż pracy w administracji publicznej – minimum 9 miesięcy,
 • komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopia prawa jazdy kategorii B,
 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku,
  gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

01.08.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór  na stanowisko inspektora ds. fitosanitarnych w Namysłowie”

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto zasadnicze: 2.000,00 zł + dodatek za staż pracy.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego)  oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne  lub  e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), każdy z kandydatów ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 

Wyniki naboru

W dniu  08.08.2016 r.   przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko  Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale w Namysłowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.

 

Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony kandydat na stanowisko  Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale w Namysłowie w  Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu:

 

Pani Ewelina Szczypior, zam. Namysłów

Wytworzył(a): Katarzyna Magosz
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 986

Data wytworzenia: 2016-07-21 15:07:17
Data publikacji: 2016-07-22 08:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Woźniak Kamil
Data ostatniej zmiany: 2016-08-24 10:36:26
Zarchiwizowano: 2016-08-24 00:00:00

Historia zmian artykułu:
2016-08-24 10:36:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Zakończenie publikacji
2016-08-09 14:29:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Publikacja wyników

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.