Nabór na stanowisko Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale w Brzegu - WIORiN

 
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Nabór na stanowisko Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale w Brzegu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-06-20
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor ds. nasiennictwa
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 366

Data ukazania się ogłoszenia: 9 czerwca 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa   poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds. nasiennictwa

w Oddziale w Brzegu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

    Brzeg

    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Oddział
    w Brzegu, ul. Robotnicza 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1.     Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny przechowywania, obrotu i stosowania materiałem siewnym.
 2.     Przeprowadzanie oceny polowej plantacji nasiennych i oceny cech zewnętrznych.
 3.     Pobieranie prób do badań z materiału siewnego przygotowanego i będącego w obrocie.
 4.     Kontrola tożsamości materiału siewnego.
 5.     Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i podmiotów z zakresu obrotu materiałem siewnym.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w siedzibie Oddziału oraz na terenie brzeskiego (wyjazdy, często niekorzystne warunki atmosferyczne), prowadzenie samochodu służbowego, stres związany z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, zagrożenie naciskami grup przestępczych,

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca przy monitorze ekranowym minimum 4 godziny dziennie, kserokopiarka, fax.

W siedzibie Oddziału występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, brak windy).

Dojazd na miejsce kontroli samochodem służbowym.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 •     wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 •     znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, nasiennictwa i aktów wykonawczych do ustaw,
 •     znajomość zagadnień z zakresu obrotu materiałem siewnym,
 •     znajomość KPA,
 •     prawo jazdy kategorii B,
 •     umiejętność obsługi komputera,
 •     umiejętność pracy w zespole,
 •     umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 •     umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 •     posiadanie obywatelstwa polskiego,
 •     korzystanie z pełni praw publicznych,
 •     nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe

 •     wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 •     komunikatywność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •     życiorys i list motywacyjny,
 •     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 •     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •     oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 •     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 •     kopia prawa jazdy kategorii B,

Termin składania dokumentów:

20.06.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora ds. nasiennictwa w Brzegu”.

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto zasadnicze: 2.000,00 zł + dodatek za staż pracy.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), każdy z kandydatów ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.


Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 

 

Wyniki naboru

Wyniki

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu  - Oddział w Brzegu - ogłoszenie nr 366 z dnia 09.06.2016 r.

 

W dniu  01.07.2016 r.   przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko  Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale w Brzegu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.

 

Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony kandydat na stanowisko  Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale w Brzegu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu:

 

Pani Ewelina Barczuk, zam. Lipki

Wytworzył(a): Katarzyna Magosz
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 433

Data wytworzenia: 2016-06-08 16:04:37
Data publikacji: 2016-06-09 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Woźniak Kamil
Data ostatniej zmiany: 2016-08-09 14:05:50
Zarchiwizowano: 2016-08-08 00:00:00

Historia zmian artykułu:
2016-08-09 14:05:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Koniec publikacji
2016-07-05 15:26:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, v6
2016-07-05 15:26:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, v4
2016-07-05 15:25:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, v3
2016-07-05 15:23:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, publikacja wyników
2016-06-28 08:36:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, dodanie autora
2016-06-09 08:14:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawa treści
2016-06-09 08:11:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, formatowanie tekstu
2016-06-09 08:10:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, formatowanie tekstu
2016-06-09 08:00:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, formatowanie tekstu
2016-06-09 07:41:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, usuwanie kolumny
2016-06-09 07:39:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, dodanie daty publikacji
2016-06-09 07:37:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawa layoutu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.