Nabór na stanowisko Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale w Namysłowie - WIORiN

 
 
Platforma e-Usług
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Nabór na stanowisko Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale w Namysłowie
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-09-22
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor ds. nasiennictwa
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 15248

Data ukazania się ogłoszenia: 12 września 2017 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds. nasiennictwa

w Oddziale w Namysłowie

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

 • Namysłów
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Oddział
  w Namysłowie ul. ul. Dubois 1

 

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
   

Praca w siedzibie Oddziału oraz na terenie powiatu namysłowskiego (wyjazdy, często niekorzystne warunki atmosferyczne), prowadzenie samochodu służbowego kat. B, kontrole wykonywane na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp., występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). Stres związany z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, zagrożenie naciskami grup przestępczych. Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Praca przy monitorze ekranowym minimum 4 godziny dziennie, kserokopiarka, fax.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

W siedzibie Oddziału występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, brak windy).

Dojazd na miejsce kontroli samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny przechowywania, obrotu i stosowania materiałem siewnym.
 2. Przeprowadzanie oceny polowej plantacji nasiennych i oceny cech zewnętrznych.
 3. Pobieranie prób do badań z materiału siewnego przygotowanego i będącego w obrocie.
 4. Kontrola tożsamości materiału siewnego.
 5. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i podmiotów z zakresu obrotu materiałem siewnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, nasiennictwa i aktów wykonawczych do ustaw,
 • znajomość zagadnień z zakresu obrotu materiałem siewnym,
 • znajomość KPA,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,

 

Termin składania dokumentów:

22.09.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora ds. nasiennictwa w Namysłowie”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne  lub w e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu
do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole;

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 

 

 

Wyniki naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO W SŁUZBIE CYWILNEJ

NA STANOWISKO: Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Namysłów

 

 

 

 

 

Nr BIP KPRM: 15248

Nazwa Urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Data ukazania się ogłoszenia: 12 września 2017 r.

 

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru: Nabór zakończony bez wyboru kandydata.

Wytworzył(a): Katarzyna Magosz
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 167

Data wytworzenia: 2017-09-11 15:15:05
Data publikacji: 2017-09-12 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Woźniak Kamil
Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 14:05:58
Zarchiwizowano: 2017-11-29 00:00:00

Historia zmian artykułu:
2017-11-29 14:05:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Koniec publikacji
2017-10-13 12:48:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, wyniki
2017-10-13 12:46:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, ogłoszenie naboru
2017-10-13 11:19:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, wyniki naboru
2017-09-11 15:17:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Poprawa marginesu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.