Nabór na stanowisko Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale w Oleśnie - WIORiN

 
 
Platforma e-Usług
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Nabór na stanowisko Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale w Oleśnie
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-04-10
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor ds. nasiennictwa
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 9832

Data ukazania się ogłoszenia: 31 marca 2017 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Inspektor ds. nasiennictwa

w Oddziale w Oleśnie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olesno
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Oddział
  w Oleśnie, ul. Drzymały 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny przechowywania, obrotu i stosowania materiałem siewnym.
 2. Przeprowadzanie oceny polowej plantacji nasiennych i oceny cech zewnętrznych.
 3. Pobieranie prób do badań z materiału siewnego przygotowanego i będącego w obrocie.
 4. Kontrola tożsamości materiału siewnego.
 5. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i podmiotów z zakresu obrotu materiałem siewnym.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

praca w siedzibie Oddziału oraz na terenie powiatu oleskiego (wyjazdy, często niekorzystne warunki atmosferyczne), prowadzenie samochodu służbowego, stres związany z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, zagrożenie naciskami grup przestępczych,Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca przy monitorze ekranowym minimum 4 godziny dziennie, kserokopiarka, fax.

W siedzibie Oddziału występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową  (biuro mieści się na piętrze w budynku bez podjazdów, brak windy).

Dojazd na miejsce kontroli samochodem służbowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, nasiennictwa i aktów wykonawczych do ustaw,
 • znajomość zagadnień z zakresu obrotu materiałem siewnym,
 • znajomość KPA,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych      do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia prawa jazdy kategorii B,
 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku,
  gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

10.04.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora ds. nasiennictwa w Oleśnie”.

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto zasadnicze: 2.200,00 zł + dodatek za staż pracy.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne  lub w e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole;

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

Wyniki

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu  - Oddział w Oleśnie - ogłoszenie nr 9832 z dnia 31.03.2017 r.

 

 

W dniu  28.04.2017 r.   przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko  Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale w Oleśnie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.

 

Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony kandydat na stanowisko  Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale w Oleśnie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu:

 

Pan Dawid Szymczykiewicz, zam. Praszka

Wytworzył(a): Katarzyna Magosz
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 714

Data wytworzenia: 2017-03-30 15:14:57
Data publikacji: 2017-03-31 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Woźniak Kamil
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:14:25
Zarchiwizowano: 2017-07-19 00:00:00

Historia zmian artykułu:
2017-07-20 14:14:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, ver 1.3
2017-04-28 13:48:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Formatowanie tekstu
2017-04-28 13:47:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Publikacja wyników
2017-03-31 07:56:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawa czcionki2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.