Nabór na stanowisko Inspektora ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Namysłowie - WIORiN

 
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Nabór na stanowisko Inspektora ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Namysłowie
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-08-01
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor ds. ochrony roślin i techniki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 1813

Data ukazania się ogłoszenia: 22 lipca 2016 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki

w Oddziale w Namysłowie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

 • Namysłów,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Oddział
  w Namysłowie, ul. Dubois 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Kontrola obrotu, konfekcjonowania i magazynowania środków ochrony roślin oraz obrotu zaprawionym materiałem siewnym.
 2. Kontrola stosowania środków ochrony roślin.
 3. Pobieranie prób środków ochrony roślin do badań jakościowych oraz prób płodów rolnych      do badań na pozostałości środków ochrony roślin.
 4. Prowadzenie monitoringu zużycia środków ochrony roślin.
 5. Prowadzenie nadzoru nad uprawami w systemie IP.
 6. Kontrola upoważnionych jednostek w zakresie wykonywania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

praca w siedzibie Oddziału oraz na terenie powiatu namysłowskiego (wyjazdy, często niekorzystne warunki atmosferyczne), kontakt ze środkami ochrony roślin, prowadzenie samochodu służbowego, kontrole wykonywane w sklepach, magazynach, hurtowniach itp., stres związany z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, zagrożenie naciskami grup przestępczych,Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca przy monitorze ekranowym minimum 4 godziny dziennie, kserokopiarka, fax.

W siedzibie Oddziału występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, brak windy).

Dojazd na miejsce kontroli samochodem służbowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, środków ochrony roślin i aktów wykonawczych do ustaw,
 • znajomość KPA,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • staż pracy w administracji publicznej – minimum 9 miesięcy,
 • komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych      do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopia prawa jazdy kategorii B,
 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku,
  gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

01.08.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór  na stanowisko Inspektora ds. ochrony roślin i techniki w Namysłowie”

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto zasadnicze: 2.000,00 zł + dodatek  za staż pracy.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), każdy z kandydatów ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

W dniu  08.08.2016 r.   przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko  Inspektora ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Namysłowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.

 

Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony kandydat na stanowisko  Inspektora ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Namysłowie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu:

Pani Dorota Brzeźniak, zam.Wilków

Wytworzył(a): Katarzyna Magosz
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 917

Data wytworzenia: 2016-07-21 14:57:38
Data publikacji: 2016-07-22 08:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Woźniak Kamil
Data ostatniej zmiany: 2016-08-24 10:36:51
Zarchiwizowano: 2016-08-24 00:00:00

Historia zmian artykułu:
2016-08-24 10:36:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Zakończenie publikacji
2016-08-09 14:27:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, formatowanie tekstu
2016-08-09 14:26:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Publikacja wyników

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.