Platforma e-Usług
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Adres Redakcji Platformy e-usług:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Opolu

45-835 Opole, ul. Wrocławska 172
Sekretariat tel. 77 474-46-19; 457-56-08,
fax 77 474-46-19

 


 

Redaktorzy serwisu:

lp.ImięNazwiskoKomórka OrganizacyjnaAdres email/ Nr telefonu
1PawełNowakSamodzielne Stanowisko ds. Informatyki
77 474-46-19 wew. 34
2KrystynaKrawczykDział Nadzoru Fitosanitarnego
77 474-46-19 wew. 45

Wytworzył(a): Woźniak Kamil
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 1609

Data wytworzenia: 2015-03-23 12:52:34
Data publikacji: 2015-03-23 12:52:41
Ostatnio aktualizował(a): Woźniak Kamil
Data ostatniej zmiany: 2017-12-05 14:01:19

Historia zmian artykułu:
2017-12-05 14:01:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Zmiana
2017-03-24 19:12:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, zmiana nazwy
2017-03-24 19:11:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawa treści
2017-03-24 10:29:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawa nagłówka
2017-03-24 08:13:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawki
2017-03-24 08:09:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawki
2016-09-30 13:32:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Dodanie metryczki
2016-06-28 08:26:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Przywrócenie wersji 8 dokumentu
2016-04-12 11:10:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawa ikony
2015-03-23 14:38:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, v 1.6
2015-03-23 14:37:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, v 1.5
2015-03-23 13:46:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, v 1.3
2015-03-23 13:10:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, v 1.3
2015-03-23 13:10:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, v 1.2
2015-03-23 12:56:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, v 1.2
2015-03-23 12:55:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, v 1.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki