Platforma e-Usług
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

 

Platforma e-Usług
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu publicznego samochodu zakwalifikowanego  jako majątek zbędny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krystyna Maciszewska
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 338

Data wytworzenia: 2018-01-17 16:43:57
Data publikacji: 2018-01-17 16:45:08
Ostatnio aktualizował(a): Woźniak Kamil
Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 16:49:26

Historia zmian artykułu:
2018-01-17 16:49:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, lista zajawek
2018-01-17 16:48:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, usu zajawe
2018-01-17 16:47:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, ver popr
Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.

Ogłoszenia

Wytworzył(a): Woźniak Kamil
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 1183

Data wytworzenia: 2015-09-23 14:26:35
Data publikacji: 2015-09-23 14:27:07
Ostatnio aktualizował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 07:51:04

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki