Platforma e-Usług
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
ZAKUP POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
Status zamówieniaOgłoszenie
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-11-22
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)SKARB PAŃSTWA - WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU
Typ przetarguZamówienia publiczne
Rodzaje przetarguDostawa
Nazwa organizatoraWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttps://piorin.gov.pl/wiorin/opolskie/
NIP organizatora7542712485
CPVCPV: 34113000-2 CPV: 34110000-1
Numer przetargu i/lub jego pozycjaWAD.272.3.2018
Realizacja częściowaTak
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki